Về việc yêu cầu báo giá vật tư y tế, hóa chất y tế, sinh phẩm chẩn đoán in vitro năm 2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời