Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ dự toán PCCC, thẩm duyệt hồ sơ dự toán, hồ sơ PCCC các hạng mục: Nhà điện nước, nhà xử lý, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà để thi thể, nhà tang lễ, Nhà rác y tế và rác thải, khoa Dược, nhà máy phát điện, trạm xử lý nước thải của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời