Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn từ Qúy I năm 2023 đến hết Qúy II năm 2023

Bình luận

Trả lời