Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm Test thử đường huyết phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn trong tháng 11 năm 2022

Bình luận

Trả lời