Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm Hóa chất định lượng Ethanol phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết năm 2023

Bình luận

Trả lời