Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 02 mặt hàng hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ Qúy I năm 2023 đến hết Qúy II năm 2023

Bình luận

Trả lời