V/v gia hạn thời gian đóng báo giá sửa chữa, thay thế linh kiện Hệ thống chụp cắt lớp điện toán (CT-Scanner) 16 lát cắt của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời