V/v gia hạn thời gian đóng báo giá dự toán gói thầu cung ứng các mặt hàng dụng cụ, vật tư y tế nắm 2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng SơnV/v xin giá dự toán gói thầu Thu gom vận, chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải y tế nguy hại cho Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời