V/v đề nghị cắt điện nhánh rẽ để sửa chữa và thay thế thiết bị điện hư hỏng của TBA 180KVA và tuyến đường dây 22KV của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời