Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 02 mặt hàng hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đến hết tháng 7 năm 2023

Bình luận

Trả lời