Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung ứng 02 mặt hàng vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đến hết tháng 7 năm 2023

Bình luận

Trả lời