Thông báo mời thầu Gói thầu lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ dự toán PCCC, thẩm duyệt hồ sơ dự toán, hồ sơ PCCC các hạng mục: Nhà điện nước, nhà xử lý, khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn, nhà để thi thể, nhà tang lễ, nhà rác y tế và rác thải, khoa Dược, nhà máy phát điện, trạm xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời