Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê bao phần mềm quản lý Bệnh viện của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời