Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm Board mạch PCB điều khiển chính cho nồi hấp HVE-50 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời