Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 01 (một) bàn mổ phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời