Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng sạc mực, mực nước màu và vật tư tin học năm 2023 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời