Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng hàng hóa văn phòng phẩm năm 2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời