Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng bì đựng rác thải sinh hoạt, rác thải y tế năm 2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời