Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo trì, bảo dưỡng 04 thang máy hiệu Mitsubishi tại khu khám kỹ thuật nghiệp vụ của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời