Thông báo danh sách thí sinh tham dự đánh giá kỹ năng tin học và ngoại ngữ tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2022

Bình luận

Trả lời