Thông báo danh sách thí sinh dự thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành, đánh giá kỹ năng tin học, ngoại ngữ và sơ đồ vị trí phòng thi tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2022

Bình luận

Trả lời