Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022

Bình luận

Trả lời