Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm trang thiết bị năm 2023 của kế hoạch sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 2960/QĐ-BV ngày 26/9/2022 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời