Công văn mời khảo sát và lập bảng vẽ, thiết kế thi công, dự toán hạng mục: Sửa chữa, chống thấm khoa Xét nghiệm, khoa Khám bệnh, nhà vệ sinh công cộng (từ tầng 1 đến tầng 4) thuộc khối nhà 5 tầng khu khám kỹ thuật nghiệp vụ của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời