Công văn mời chào giá gói thầu phân hệ liên kết giữa phần mềm quản lý Bệnh viện với ngân hàng để thanh toán không dùng tiền mặt tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời