Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phụ kiện chuyên dùng cho máy thở Puritan Bennett 840 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn