Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm bộ hóa chất y tế xét nghiệm tuyến giáp phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022 thuộc Dự toán mua sắm bộ hóa chất y tế xét nghiệm tuyến giáp phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022

Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 08 mặt hàng hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022 thuộc Dự toán mua sắm 08 mặt hàng hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022

V/v Gia hạn thời gian đóng báo giá Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy chụp Xquang C- Arm có TV phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn