TRANG CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU

  TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH:

  ĐỊA CHỈ:

  SỐ ĐIỆN THOẠI:

  EMAIL:

  THÔNG TIN ĐỀ XUẤT:

  FILE ĐÍNH KÈM: lưu ý file tải lên dưới dạng pdf, doc, docx dung lượng mỗi file không quá 1 mb

  Bình luận

  Trả lời