Sử dụng thuốc ở người cao tuổi

Theo Liên hợp quốc (United Nations – UN), Người cao tuổi được tính từ 60 tuổi trở lên. Lão hóa ở người cao tuổi liên quan chủ yếu đến giảm lưu lượng máu tuần hoàn đến các cơ quan, dẫn đến giảm dần nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể và đó chính là …
Đọc tiếp Sử dụng thuốc ở người cao tuổi