Triển khai Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời