Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng bao bì đựng rác thải sinh hoạt, rác thải y tế phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời