V/v Gia hạn thời gian đóng báo giá Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy chụp Xquang C- Arm có TV phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022