CÁC BIẾN THỂ CỦA CORONAVIRUS VÀ ĐẠI DỊCH COVID 19

CÁC BIẾN THỂ CỦA CORONAVIRUS VÀ ĐẠI DỊCH COVID 19 Matthew E. Levison, MD, Drexel University College of Medicine, Drexel University Bộ gen RNA của coronavirus bao gồm 30.000 nucleotide. Khi một vi-rút sao chép, đôi khi xảy ra các lỗi, được gọi là các đột biến, trong trình tự của các nucleotide. Nhiều đột …
Đọc tiếp CÁC BIẾN THỂ CỦA CORONAVIRUS VÀ ĐẠI DỊCH COVID 19